Contact Us

Address: NO. 107. Hua Yuan RD., Zheng Zhou Area (Jin Shui), (Henan) Pilot Free Trade Zone, China.
Tel: +86-371-55091002
Fax: +86-371-55091002
Email: sales@fengbaichemicals.com
Zip:  450000
Website: https://fengbaichemicals.com/